Przejdź do treści

Regulamin promocji – Darmowy haft przy zakupie SCRUBSÓW.

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Darmowy haft przy zakupie SCRUBSÓW.” (zwanej dalej: Promocją) jest MISF POLAND Szymon Grocholewski z siedzibą w Rokietnicy przy ul. Jaśminowej 12/12, 62-090 Rokietnica , , NIP: 7886519220, , będący właścicielem marki Med&Beauty oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.medandbeauty.com (dalej jako: Organizator).
 2. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży. 
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.medandbeauty.com
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady Promocji 

 1. Organizator zapewnia możliwość wykonania darmowego haftu/graweru na zakupionej odzieży z ograniczeniami do następujących produktów: Bluzka damska Scrubs, Bluza damska Scrubs, Bluzka męska Scrubs
 2. Klient ma możliwość decyzji czy chce skorzystać z trwającej promocji podczas konfigurowania opcji produktu – przed dodaniem go do koszyka. Decyzja odbywa się poprzez formularz i pytanie “Czy chesz dodać haft: Tak/NIE”
 3. Promocja trwa od 19 listopada 2020 godz. 20:00 do 22 listopada 2020 godz. 23:59
 1. Darmowy haft/grawer obowiązuje dla dowolnej ilości zakupionych produktów, dla których przewidziana jest promocja.
 2. Haft wykonany jest czcionką wybraną przez Organizatora.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem: https://medandbeauty.com/?page_id=2805
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizator. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji. 
 3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.medandbeauty.com
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.medandbeauty.com oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 5. Klient zgodnie z regulaminem www.medandbeauty.com nie ma możliwości zwrotu produktu spersonalizowanego na jego potrzeby – z haftem.
Koszyk
 • No products in the cart.
0